"Buď změnou, kterou chceš vidět ve světě." (Mahatma Gandhi)

"Je to nemožné, řekla pýcha. Je to riskantní, řekla zkušenost. Je to zbytečné, řekl rozum. Zkus to, řeklo srdce."

"Jsi omezený jen zdmi, co sis sám vystavěl."

"Všechno je vždy dobré, i když se to zdá neuvěřitelně nedobré." (Adyashanti)

"Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe." (Sri Chinmoy)

"Ve chvíli, kdy si člověk uvědomí, že spí, je ve skutečnosti už napůl probuzený". (P. D. Uspenskij)

"Člověk musí poznat tmu, aby si dokázal vážil světla." (Madeleine L'engleová)

"Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí.

 Když jsem přišel do školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem "šťastný".

 Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl, že oni nerozumí životu." (John Lennon)

 

"Jediné co můžete změnit, je změnit sebe, většinou tím změníte úplně všechno."

"Víš, co je ve světě největší problém? Všichni chtějí kouzelná řešení svých problémů, ale téměř nikdo na magii nevěří." (Alenka v Říši divů)

"Je lepší rozsvítit světlo, než lamentovat nad tmou." Čínské přísloví

"Země má hudbu pro všechny, kteří naslouchají" (William Shakespeare)

"Dítě je zviditelněná láska." (Novalis)

"Láska je odpověď." (John Lennon)

"Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než k svému srdci." (John Lennon)

"To, čím člověk skutečně hovoří, je ticho." (Emahó)

"Vidět svět takový jaký je a potom jej milovat - to je největší umění." (Romain Rolland)

"Svět je krásný a stojí za to o něj bojovat." (Ernest Hemingway)

 

"Svým srdcem maluješ,

 kruhy spojuješ,

 tvé oči září do ticha,

 pláčeš a zároveň se raduješ,

 jsi růže z Jericha,

 to když miluješ..." (Jana Matulová)

 

"Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost." (Karel Čapek)

"Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, v kterém lidé pláčí." (čínské přísloví) 

"Buďte změnou, kterou chcete ve světě vidět." (Máhatmá Gándhí)

"Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj" (král Miroslav z pohádky Pyšná princezna)

"Láska a soucit jsou nezbytností, ne luxusem. Bez nich lidstvo nepřežije." (Dalajláma)

"Neházej všechno do jednoho pytle, nezdvihneš ho." (Arabské přísloví)

"Prázdnota přichází tehdy, když jsme plni něčeho, co je nám cizí" (Tomáš Lukavec)

"Je ztracený každý den našeho života, kdy jsme se nezasmáli." (Sebeastian Roch Chamfort)

"Zlo může být vyloučeno jen dobrem." (Konfucius)

"Pesimista vidí těžkost v každé příležitosti. Optimista vidí příležitost v každé těžkosti." (Winston Churchill)

"Život začíná tam, kde končí strach." (Osho)

"Jestli něčemu věnuješ pozornost, je to ta nejmocnější akce jakou můžeš udělat, protože tomu dáváš život. Všechno pomíjí, dovol tomu odejít. Najdi to, co přechodné není."

"Cílem umění není sen, nýbrž život." (Romain Rolland)

"Jediné, co je trvalé, je změna."

"Buďte tu pro ostatní, ale nikdy nenechávejte sebe v pozadí." (Dodinsky)

"Není žádná cesta vedoucí k vnitřnímu klidu, klid sám je touto cestou. Není žádná cesta vedoucí ke štěstí, štěstí samo je touto cestou. Není žádná cesta vedoucí k Lásce, Láska sama je touto cestou." (Dan Millman)

"Pocit štěstí je jen přístup. Buď se budeme dobrovolně cítit špatně, anebo šťastně. Množství práce je v obou případech stejné, stačí jen učinit volbu." (Francesca Reigler)

"Jak zaseješ tak sklidíš. Kdo hledá venku, ten sní. Kdo hledá uvnitř ten se probouzí."

"Jaký je tvůj život závisí jen na tobě. Život ti dodá plátno, malíř jsi ty."

"Ostatní lidé jsou jen tvými zrcadly. Nemůžeš milovat nebo nenávidět něco na někom, aniž to neodráží to, co miluješ nebo nenávidíš na sobě."

"Trocha něčeho je lepší než spousta ničeho."

"Některé změny považujeme za negativní, ale časem vidíme, že jen vytvořily prostor pro příchod něčeho dobrého." (E. Tolle)

"Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu." (Mahátma Gándhí)

"Člověk by měl mlčet nebo říkat věci, které jsou ještě lepší než mlčení." (Pythagoras)

"Charakter člověka se pozná podle toho, jak se baví s lidmi, od kterých nic nepotřebuje."

„Odvaha je strach, který se modlí.“ (Paulo Coelho)

"Štěstí je cesta, ne cíl."

„Maličkost k maličkosti, plodí velkou věc.“

„Kreslení je dovednost, kterou se lze naučit, není to magie a nezávisí na genetických dispozicích.“ (Betty Edwards).

„Žít, znamená být vnímám.“ (film Atlas mraků).

„Měň sám sebe pomalu a s radostí. Okolnosti se změní okamžitě a nepředstavitelně.“ (Sri Chinmoy)

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ (Antoine de Saint Exupéry - Malý princ)

„Umění je jediný způsob, jak můžete od všeho utéct, aniž byste skutečně odešli.“

"Umění říkat NE, je první krok na cestě ke svobodě." (Sébastien Roch Nicolas - Chamfort)

"Lidé, kteří jsou dostatečně blázniví na to, aby si mysleli, že dokáží změnit svět, ho také změní." (Steve Jobs)

"Nehřeš slovem. Neber si nic osobně. Nevytvářej si žádné domněnky. Vždy dělej vše tak, jak nejlépe dokážeš." (Don Miguel Ruiz - Čtyři dohody)

 

"Co se týče mého optimismu, který vám dělá dobře, to není ani tak dar od Pánaboha, ani dědictví po předcích, spíš nutnost. A kam bychom bez něj přišli? Svět nebyl jiný, než je teď. Chamtivý i štědrý, statečný i zbabělý. Krutý i laskavý. Blbý i chytrý. A mezi tím byste chtěli žít jen tak, bez smíchu? Nezbývá nám, než si spolu připít NA ŽITOV A NA SRANDU!" (Jan Werich)

 

"Konec světa bude, až lidé přestanou zpívat." (Albert Einstein)

"Máma říkala, že člověk musí odložit minulost a pak zase může jít dál." (Forrest Gump)

"Netrap se lidmi ze své minulosti. Je důvod pro to, že se nedostali do tvé budoucnosti."

"Jestli chceš, aby se ti splnily sny, nesmíš dlouho spát."

"Ze všech vlastností, které máš,je výraz tvé tváře nejdůležitější."

"Ke štěstí neexistuje žádný klíč. Dveře jsou neustále otevřeny." (Matka Tereza)

„Štěstí člověka stojí na třech základech: má co dělat, má co milovat a má v co doufat.“ (Joseph Addison)